new
IHI Mini excavators 55 VX MINI-KOPARKA | JCB 8050 8055 8060 8065 8040 8045 KOMATSU P
Last updated: 09/25/2023
Forklift ID: 23091812524501188400/131022
16,789 USD
Retail price
Show
Dealer price
Ready for use and fully functional

Machine Data

Make IHI

Type of Equipment Mini excavators

Model 55 VX MINI-KOPARKA | JCB 8050 8055 8060 8065 8040 8045 KOMATSU P

Year 2006

Running hours 8,632


More information

Location Milicz

Notes for all users

== Dodatkowy opis (PL) ==

MINI KOPARKA IHI 55VX

ROK PRODUKCJI: 2006

CENA NETTO: 72 500 PLN

WYPOSAŻENIE: 1 ŁYŻKA SKARPOWA, 2 ŁYŻKI KOPIĄCE

MOC SILNIKA: 27.3 KW

WAGA: 5420 KG

MTH: 8632

YOUTUBE : https://youtu.be/1fLtujf2Y94

ZALECAMY SPRAWDZANIE MASZYNY WRAZ Z AUTORYZOWANYCH SERWISEM I OPERATOREM.
LOADING CONTAINERS FREE OF CHARGE. WE SHIP WORLDWIDE
MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA POLA I ŁĄKI

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA – LEASING

ŚWIEŻO SPROWADZANA Z ZAGRANICY, NIEUŻYWANA W KRAJU

KONTAKT:

tel. +48 661 195 148- Natalia говори български/ mluví česky/ hovorí po slovensky

tel.: +48 537 003 063 –Maks For english speaking customers

tel.: +48 537 003 583 – Kamil For english speaking customers

tel.: +48 663 560 322 –Marcin For english speaking customers/ für deutsche Kunden

tel.: +48 663 560 321 -Karol

EMAIL:biuro@kmrent.pl

KM MASZYNY BUDOWLANE

MIŁOCHOWICE 56

56-300 MILICZ

PRZY TRASIE KRAJOWEJ NR 15

Do niniejszego ogłoszenia zastosowanie ma prawo polskie. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu polskiego prawa, w tym w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nim zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie . Klient zobowiązany jest sprawdzić maszynę.(Message Translation):
u003du003d Additional description (PL) u003du003d

IHI 55VX MINI EXCAVATOR

YEAR OF PRODUCTION: 2006

NET PRICE: PLN 72,500

EQUIPMENT: 1 SCAPPING BUCKET, 2 DIGGING BUCKETS

ENGINE POWER: 27.3 KW

WEIGHT: 5420 KG

MTH: 8632

YOUTUBE: https://youtu.be/1fLtujf2Y94

WE RECOMMEND THAT THE MACHINE IS CHECKED TOGETHER WITH AN AUTHORIZED SERVICE PERSON AND OPERATOR.
LOADING CONTAINERS FREE OF CHARGE. WE SHIP WORLDWIDE
POSSIBILITY OF EXCHANGE INTO FIELDS AND MEADOWS

FINANCING POSSIBILITY – LEASING

FRESHLY IMPORTED FROM ABROAD, NOT USED IN THE COUNTRY

CONTACT:

tel. +48 661 195 148- Natalia говори български/ mluví česky/ hovorí po slovensky

tel.: +48 537 003 063 –Maks For english speaking customers

tel.: +48 537 003 583 – Kamil For english speaking customers

tel.: +48 663 560 322 –Marcin For english speaking customers/ für deutsche Kunden

tel.: +48 663 560 321 -Karol

EMAIL:biuro@kmrent.pl

KM CONSTRUCTION MACHINES

MIŁOCHOWICE 56

56-300 MILICZ

NEXT TO NATIONAL ROUTE NO. 15

Polish law applies to this announcement. This announcement does not constitute an offer within the meaning of Polish law, in particular the provisions of the Civil Code, and the data contained therein are for information purposes only and are subject to change. The customer is obliged to check the machine.Seller

KM MASZYNY BUDOWLANE
Milicz 56-300 | Poland
Member since: 2022

Karolina Karolina Languages: