new
JCB Mini excavators 8010 MINI-KOPARKA | 8018 8020 8026 8025 CAT 301.5 302.5 301.8 YA
Last updated: 09/25/2023
Forklift ID: 23091813360813796400/131024
13,886 USD
Retail price
Show
Dealer price
Ready for use and fully functional

Machine Data

Make JCB

Type of Equipment Mini excavators

Model 8010 MINI-KOPARKA | 8018 8020 8026 8025 CAT 301.5 302.5 301.8 YA

Year 2018

Running hours 711


More information

Location Milicz

Notes for all users

== Dodatkowy opis (PL) ==

MINI KOPARKA JCB 8010

ROK PRODUKCJI: 2018

CENA NETTO: 60.000 PLN

WYPOSAŻENIE: ŁYŻKA SKARPOWA, ŁYŻKA KOPIĄCA

MOC SILNIKA: 12.9 KW

WAGA: 1110 KG

MTH: 711

MASZYNA POSIADA ROZSUWANE GĄSIENICE!

YOUTUBE: https://youtu.be/8ndyQ-AGI7A

ZALECAMY SPRAWDZANIE MASZYNY WRAZ Z AUTORYZOWANYM SERWISEM I OPERATOREM.
LOADING CONTAINERS FREE OF CHARGE. WE SHIP WORLDWIDE
MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA POLA I ŁĄKI

MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA – LEASING

ŚWIEŻO SPROWADZANA Z ZAGRANICY, NIEUŻYWANA W KRAJU

KONTAKT:

tel. +48 661 195 148- Natalia говори български/ mluví česky/ hovorí po slovensky

tel.: +48 537 003 063 –Maks For english speaking customers

tel.: +48 663 560 322 –Marcin For english speaking customers/ für deutsche Kunden

tel.: +48 663 560 321 -Karol

EMAIL:biuro@kmrent.pl

KM MASZYNY BUDOWLANE

MIŁOCHOWICE 56

56-300 MILICZ

PRZY TRASIE KRAJOWEJ NR 15

Do niniejszego ogłoszenia zastosowanie ma prawo polskie. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu polskiego prawa, w tym w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nim zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie . Klient zobowiązany jest sprawdzić maszynę.(Message Translation):
u003du003d Additional description (PL) u003du003d

JCB 8010 MINI EXCAVATOR

YEAR OF PRODUCTION: 2018

NET PRICE: PLN 60,000

EQUIPMENT: SLOPPING BUCKET, DIGGING BUCKET

ENGINE POWER: 12.9 KW

WEIGHT: 1110 KG

MTH: 711

THE MACHINE HAS EXTENDABLE TRACKS!

YOUTUBE: https://youtu.be/8ndyQ-AGI7A

WE RECOMMEND THAT THE MACHINE IS CHECKED TOGETHER WITH AUTHORIZED SERVICE AND OPERATOR.
LOADING CONTAINERS FREE OF CHARGE. WE SHIP WORLDWIDE
POSSIBILITY OF EXCHANGE INTO FIELDS AND MEADOWS

FINANCING POSSIBILITY – LEASING

FRESHLY IMPORTED FROM ABROAD, NOT USED IN THE COUNTRY

CONTACT:

tel. +48 661 195 148- Natalia говори български/ mluví česky/ hovorí po slovensky

tel.: +48 537 003 063 –Maks For english speaking customers

tel.: +48 663 560 322 –Marcin For english speaking customers/ für deutsche Kunden

tel.: +48 663 560 321 -Karol

EMAIL:biuro@kmrent.pl

KM CONSTRUCTION MACHINES

MIŁOCHOWICE 56

56-300 MILICZ

NEXT TO NATIONAL ROUTE NO. 15

Polish law applies to this announcement. This announcement does not constitute an offer within the meaning of Polish law, in particular the provisions of the Civil Code, and the data contained therein are for information purposes only and are subject to change. The customer is obliged to check the machine.Seller

KM MASZYNY BUDOWLANE
Milicz 56-300 | Poland
Member since: 2022

Karolina Karolina Languages: