new
JCB Mini excavators 8026 MINI-KOPARKA | 8010 8018 8025 8030 KUBOTA 27 HIATCHI 26 TAK
Last updated: 09/25/2023
Forklift ID: 23091813115690395300/131023
20,840 USD
Retail price
Show
Dealer price
Ready for use and fully functional

Machine Data

Make JCB

Type of Equipment Mini excavators

Model 8026 MINI-KOPARKA | 8010 8018 8025 8030 KUBOTA 27 HIATCHI 26 TAK

Year 2016

Running hours 2,992


More information

Location Milicz

Notes for all users

== Dodatkowy opis (PL) ==

MINI KOPARKA JCB 8026

ROK PRODUKCJI: 2016

CENA NETTO: 90.000 PLN

WYPOSAŻENIE: 1 ŁYŻKA SKARPOWA, 2 ŁYŻKI KOPIĄCE

MOC SILNIKA: 18.4KW

WAGA: 2780 KG

MTH: 2992

YOUTUBE : https://youtu.be/WiqFMWmm5b0

ZALECAMY SPRAWDZANIE MASZYNY WRAZ Z AUTORYZOWANYCH SERWISEM I OPERATOREM.
LOADING CONTAINERS FREE OF CHARGE. WE SHIP WORLDWIDE
MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA – LEASING

ŚWIEŻO SPROWADZANA Z ZAGRANICY, NIEUŻYWANA W KRAJU

KONTAKT:

tel. +48 661 195 148- Natalia говори български/ mluví česky/ hovorí po slovensky

tel.: +48 537 003 063 –Maks For english speaking customers

tel.: +48 537 003 583 – Kamil For english speaking customers

tel.: +48 663 560 322 –Marcin For english speaking customers/ für deutsche Kunden

tel.: +48 663 560 321 -Karol

EMAIL:biuro@kmrent.pl

KM MASZYNY BUDOWLANE

MIŁOCHOWICE 56

56-300 MILICZ

PRZY TRASIE KRAJOWEJ NR 15

Do niniejszego ogłoszenia zastosowanie ma prawo polskie. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu polskiego prawa, w tym w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nim zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie . Klient zobowiązany jest sprawdzić maszynę.(Message Translation):
u003du003d Additional description (PL) u003du003d

JCB 8026 MINI EXCAVATOR

YEAR OF PRODUCTION: 2016

NET PRICE: PLN 90,000

EQUIPMENT: 1 SCAPPING BUCKET, 2 DIGGING BUCKETS

ENGINE POWER: 18.4KW

WEIGHT: 2780 KG

MTH: 2992

YOUTUBE: https://youtu.be/WiqFMWmm5b0

WE RECOMMEND THAT THE MACHINE IS CHECKED TOGETHER WITH AN AUTHORIZED SERVICE PERSON AND OPERATOR.
LOADING CONTAINERS FREE OF CHARGE. WE SHIP WORLDWIDE
FINANCING POSSIBILITY – LEASING

FRESHLY IMPORTED FROM ABROAD, NOT USED IN THE COUNTRY

CONTACT:

tel. +48 661 195 148- Natalia говори български/ mluví česky/ hovorí po slovensky

tel.: +48 537 003 063 –Maks For english speaking customers

tel.: +48 537 003 583 – Kamil For english speaking customers

tel.: +48 663 560 322 –Marcin For english speaking customers/ für deutsche Kunden

tel.: +48 663 560 321 -Karol

EMAIL:biuro@kmrent.pl

KM CONSTRUCTION MACHINES

MIŁOCHOWICE 56

56-300 MILICZ

NEXT TO NATIONAL ROUTE NO. 15

Polish law applies to this announcement. This announcement does not constitute an offer within the meaning of Polish law, in particular the provisions of the Civil Code, and the data contained therein are for information purposes only and are subject to change. The customer is obliged to check the machine.Seller

KM MASZYNY BUDOWLANE
Milicz 56-300 | Poland
Member since: 2022

Karolina Karolina Languages: